XML - kompletní průvodce

Obálka knihy

Tato kniha by neměla uniknout pozornosti žádného vývojáře či zkušenějšího uživatele, který pracuje s HTML nebo SGML a hledá pro svoji práci další, ještě účinnější nástroje. Čtenáři jistě ocení i fakt, že autor bohatě využil své desetileté praktické zkušenosti konzultanta v této oblasti a díky tomu vytvořil velmi čtivou a prakticky zaměřenou příručku.


XML – Extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) představuje velmi účinný formát pro publikování a výměnu dokumentů. XML velmi připomíná HTML – jazyk, který je široce rozšířen na Webu. Informace obsažená v XML je navíc i sebepopisující, může být vyjmuta, lze s ní manipulovat a formátovat ji podle požadavků cílové skupiny či publikačního média. XML by mělo zajímat vývojáře HTML, kteří usilují o pružnou správu a přizpůsobování svých dokumentů, dále pak uživatele SGML, kteří hledají profesionální aplikace za rozumnou cenu, a konečně softwarové vývojáře, kteří ocení vhodný způsob uložení dat či výměnný formát s širokou řadou podpůrných prostředků. Tato kniha poslouží především programátorům, analytikům i konzultantům, kteří mají na starosti správu, zpracování, přenos či publikaci dokumentů XML. Kniha se podrobně věnuje také souvisejícím standardům pro katalogizaci, propojování a stylizaci souborů XML. Kniha do hloubky popisuje také doplňkové standardy pro zpracování, prezentaci a slučování dat XML – DOM 1.0, SAX 1.0, CSS 2 a Namespaces 1.0. Vyvíjejí se i další standardy, které se neustále upravují, takže v knize jsou pouze popsány novější a stabilnější verze standardů XSL (nyní rozděleno na XSL a XSLT) a XLL (nyní rozděleno na XLink a XPointer). Další navrhované standardy se objevily teprve nedávno. Očekávaná verze HTML (XHTML) bude aplikací XML (a nikoli SGML), návrh XML Catalog definuje standardní schéma pro správu mapování identifikátorů entit na soubory lokálního systému. Standardy pro propojování a stylizaci budou používat nové schéma pro navigaci mezi dokumenty XML, nazvané XPath. Kniha velmi podrobně popisuje nejen základy jazyka XML, ale také všechny související problémy, které jsou doplněny ilustrativními příklady a obrázky. Je vysvětlen princip XML, jeho základní stavební prvky a tvorba připojených dokumentů DTD. Poté, co čtenář získá základní znalosti o samotném XML, najde v knize podrobné vysvětlení práce s již zmíněnými doplňkovými standardy, bez nichž se žádná aplikace jazyka XML neobejde. Samostatné kapitoly jsou věnovány zpracování dat XML a jejich správě. Další kapitola se věnuje navigaci mezi jednotlivými dokumenty XML, hypertextovým odkazům a způsobům jejich využití. Není opomenuto ani formátování dokumentů pomocí nástrojů XSL a XSLT. Dostatečný prostor je věnován i znakovým sadám, protože standard XML používá znakovou sadu Unicode, se kterou ještě neumějí všechny aplikace pracovat (například textové editory). Popsány jsou i standardy, které se již na Internetu používají a s XML úzce souvisejí, jako např. kaskádové styly, HTML a SGML. Publikace je doplněna referenčními grafy a tabulkami, které každému čtenáři usnadní vyhledávání informací při vytváření vlastních dokumentů a aplikací XML.

Obsah

Předmluva
1. Jak používat tuto knihu
2. Přehled
3. Značkování dokumentu
4. Fyzická struktura (entity)
5. Logická struktura (DTD)
6. Model dokumentu (DTD)
7. Problémy bílých znaků
8. Jmenné prostory
9. Zpracování dat XML
10. Správa dokumentů XML
11. Navigace (URL a XPath)
12. Hypertextové odkazy (XLink a XPointer)
13. Formátování dokumentu (XSL a XSL T)
14. SAX 1.0
15. Dom 1.0
16. Znakové sady
17. Kaskádové styly (CSS)
18. Internet a HTML
19. SGML
20. Tabulky a schémata
21. Schémata XML
Slovník
Rejstřík

Informace o knize na stránkách nakladatelství

Rozsah knihy: 500 stran
Formát: B5
Obrázků: mnoho malých, ilustrativních


Máte ke knize připomínku či dotaz? Svěřte se zde :-)
Kniha hostů
Jméno: E-mail:
Zpráva:
Jak byste hodnotili knihu XML - kompletní průvodce?

Copyright Jiří Bráza, 2003Poslední změna: 8.11.2003