Jiří Bráza: Internet.CZ - jak hledat a najít

Titulní stránka Kniha vychází již po druhé, přičemž byla samozřejmě upravena a aktualizována, neboť Internet se vyvíjí velmi rychle. Oproti prvnímu vydání přibyl popis některých služeb, jako například Alenka nebo Kompas, některé části byly naopak vypuštěny, protože příslušná služba byla třeba zrušena.

Rozsah knihy: 136 stran
Formát: A5
Obrázků: cca 100


Obsah

  1. O vyhledávání
  2. Vyhledávání softwaru
  3. Jak hledat e-mail
  4. Vyhledávací servery
  5. Souhrnné vyhledávací služby
  6. České vyhledávací služby
  7. Příloha: Adresy
  1. Servery
  2. Slovníček pojmů