Jiří Bráza: Český Internet Explorer 5 - kompletní kapesní průvodce

Rozsah knihy: 300 stran
Formát: B6
Obrázků: cca 200


Obsah

  1. Základy a instalace
  2. Internet Explorer 5.0
  3. Outlook Express
  4. Adresář
  5. Microsoft Chat
  6. Microsoft NetMeeting
  7. Frontpage Express
  8. Technologie
  9. Odkazy
  10. Slovníček pojmů