WinZip, WinRAR a další komprimační programy

Tato kniha se komplexně zabývá problematikou komprimace a zálohování dat. Kromě vysvětlení důležitých pojmů čtenář již v úvodu najde srovnání několika běžných programů pro komprimaci a zálohování, a to jak z hlediska výkonu (stupeň komprese, rychlost), tak z hlediska nabízených možností.

Další kapitoly potom podrobně představují vybrané komprimační a zálohovací programy. Poslední kapitola je věnována programům, které neslouží ke komprimaci ani zálohování dat, ale takto vytvořené archivy využívají ke své činnosti.

Rozsah knihy: 125 stran
Formát: A5
Obrázků: cca 100


Obsah

  1. Úvod
  2. Základy
  3. WinRAR
  4. WinZip
  5. WinAce
  6. Zálohování
  7. BackupXpress Pro
  8. Ostatní programy