XML - kompletní průvodce

Obálka knihy Tato kniha je překladem knihy Neila Bradleyho The XML companion od nakladatelství Adison Wesley.

V knize naleznete kompletní popis nejen XML, ale i mnoha doplňkových standardů, které budete jistě při práci s XML potřebovat. Jedná se například o způsoby zpracovávání dokumentů XML (standardy SAX a DOM), formátování dokumentu (CSS, XSLT, XSL) a mnohé další.

Ke knize patří také velmi rozsáhlá referenční část (tabulky, grafy, slovníček pojmů, rejstřík atd.), která zabírá téměř třetinu knihy.

Rozsah knihy: 500 stran
Formát: pravděpodobně B5
Obrázků: mnoho malých, ilustrativních


Obsah

 1. Jak používat tuto knihu
 2. Přehled
 3. Značkování dokumentu
 4. Fyzická struktura (entity)
 5. Logická struktura (DTD)
 6. Model dokumentu (návrh DTD)
 7. Problémy bílých znaků
 8. Jmenné prostory
 9. Zpracování dat XML
 10. Správa dokumentů XML
 11. Navigace (URL a XPath)
 12. Hypertextové odkazy (XLink a XPointer)
 13. Formátování dokumentu (XSL a XSLT)
 14. SAX 1.0
 15. DOM 1.0
 16. Znakové sady
 17. Kaskádové styly (CSS)
 18. Internet a HTML
 19. SGML
 20. Grafy a tabulky
 21. Mapa XML
 22. Slovníček
 23. Rejstřík