Delphi 6 - příručka programátora

Obálka knihy

Kniha je určena pro ty, kteří hledají kompaktní úvod do programování v prostředí Delphi 6. Obsahuje zhuštěné informace o jazyku Object Pascal a jeho konstrukcích, jakož i stručný přehled knihoven a typy pro jejich použití. Čtenář ocení zejména její zaměření na praktické využití vysvětlovaných konstrukcí.

Kniha Delphi 6 - příručka programátora je jednou z řady velmi oblíbených knih z edice Nitty Gritty, vydávané nakladatelstvím Addison-Wesley. Publikace je určena především pro uživatele, kteří již mají nějaké zkušenosti s programováním, nemusí však nutně umět programovat v jazyce Object Pascal, který je za uživatelským rozhraním Delphi skryt. Kniha je pro přehlednost rozdělena do tří části. V první z nich se seznámíte se základy, s vývojovým prostředím Delphi, jeho vlastnostmi i možnostmi jeho nastavení a úprav pro potřeby konkrétního uživatele či konkrétního projektu. Je zde také uveden přehled změn a novinek v nové verzi, neboť, jak již název knihy napovídá, vývojové prostředí Delphi má svou rozsáhlou historii a to, že se dočkalo šesté verze, svědčí v tomto případě o enormním úspěchu a zájmu.

Čtenář si zkusí vytvořit svůj první (a ne zcela triviální) program v Delphi. Druhá část je věnována základním prvkům jazyka Delphi a stavebním kamenům všech aplikací. Třetí část je věnována pokročilejším technikám programování. Nejrozsáhlejší kapitola celé publikace je věnována práci se seznamy řetězců, testování vstupů, ale také tvorbě vícevlákenných aplikací (multithreading), dynamických knihoven DLL či aplikací OLE a DDE využívajících komunikaci mezi několika samostatnými aplikacemi. Kniha může velmi dobře sloužit jako užitečná referenční příručka, která kromě vysvětlení jednotlivých oblastí také vše demonstruje na jednoduchých a dobře popsaných příkladech.

Informace o knize na stránkách nakladatelství


Máte ke knize připomínku či dotaz? Svěřte se zde :-)
Kniha hostů
Jméno: E-mail:
Zpráva:
Jak byste hodnotili knihu Delphi 6 - příručka programátora?

Copyright Jiří Bráza, 2003Poslední změna: 8.11.2003